Сертификат за съответствие - Bardahl B.D.C.

21.05.2019

С настоящето декларираме, че формулата на B.D.C. е получила надстройка с нова добавка в състава си.

От което произтича промяна в цвета и прозрачността на продукта.от предишната формула.

Новата формула започчва от LOT №182887-хххххх

Актуализираната формула има същите свойства както предишната с подобрени показатели.

 certificateconformityBDC.pdf