p1
Назад

Bardahl-ATF 8 Gear-36871

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Висококачествено синтетично масло с висок визкозитетен индекс( VI>190), гарантиращ висока стъбилност.

Bardahl ATF 8 Gear се характеризира с добра устойчивост на вибрации. Незабавна защита при студен старт. Силни противоизносни, антикорозионни и противопенни свойства. Безопасен за уплътненията. Много добра  термична стабилност. Удължава експлоатационният живот на трансмисията.Много ниска точка на течливост -45°С. Точка на кипене +198°С. Цвят тъмно жълт. Редуцира разхода на гориво. Идеален продукт при студено стартиране, притежаващ отлична течливост и стъбилност при ниски температури.

Bardahl ATF 8 Gear е разработен за смазване на автоматични трансмисии ZF 8HP(8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90...), както и някои 6HP модели (VAG Group,BMW).


Цена:

 
 
 
 

Назад
Доктор Бардал